Informatie over aanvraag PGB-zorgverzekeringswet voor de thuissituatie (www.pallieterburght.nl)

Voor een PGB waarbij de zorg valt onder de zorgverzekeringswet voor de zorg in de thuissituatie) kan een HBOV (kinder)verpleegkundige ouders ondersteunen in de aanvraag voor deze zorg waarin ouders zelf de regie houden. Dit volgens het normenkader van de V&VN. Het normenkader voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Dit wordt uitgevoerd volgens het Medisch Kindzorg Systeem (MKS).
De aanvragen gelden voor kinderen die wonen in de regio Rotterdam eo.

Voor (aan)vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L.Tuinstra te bereiken op telefoonnummer 010-4503562 of l.tuinstra@stekjeugdhulp.nl

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer