Doorverwezen naar Stek, wat nu?

Als de verwijzing bij Stek binnenkomt, ontvang je een brief of een telefoontje van Stek. Daarin wordt gemeld wanneer de hulp kan beginnen en wie je contactpersoon is. Soms is een startdatum niet precies aan te geven. Dan wordt in ieder geval aangegeven wanneer de hulp ongeveer zal starten.
Stek streeft ernaar zo snel mogelijk te starten met de hulpverlening. Soms is er een wachttijd en dan zoeken we in overleg naar alternatieven.

Stek maakt bij de start een afspraak voor een kennismakingsgesprek met jou en je ouders. We bespreken wat mogelijk en nodig is, vertellen onze werkwijze en regels en willen graag van jou weten hoe je tegenover begeleiding staat. Wat wil je bijvoorbeeld leren en wat verwacht je van ons. Gezamenlijk wordt er dan een werkplan gemaakt. Er wordt beschreven wat van jouw, je ouders, Stekhulpverleners wordt verwacht. Ook maken we afspraken over praktische zaken, zoals dagindeling, vakanties en geld. We spreken samen duidelijk af welke doelen we in welke termijnen willen bereiken.

Stek heeft de verantwoordelijkheid de hulpverlening zo goed mogelijk uit te voeren en moet voldoen aan eisen en regels die door de overheid zijn gesteld. De volgende regelingen kunnen voor jou en je ouders van belang zijn:

Voor de jeugdigen die in 24-uurszorg bij Stek verblijven, zijn ook de volgende regelngen van belang:

Naast bovenstaande regelingen zijn er afspraken en huisregels per afdeling van Stek Jeugdhulp. Bij de start van de hulpverlening ontvang je informatie over de werkwijze en regels van de afdeling of locatie die de hulp uitvoert.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer