Heeft uw kind of uw gezin hulp nodig?

Wanneer u bij Stek hulp wilt krijgen, dan kunt u zich laten verwijzen door het Centrum voor Jeugd & Gezin, het wijkteam, Jeugdbescherming Rijnmond of -West, uw huisarts of jeugdarts. In overleg met u wordt bekeken welk programma van Stek een passende oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer