Doorverwezen naar Stek, wat nu?

Als de verwijzing bij Stek binnenkomt, ontvangt u een brief van Stek of wordt u gebeld. Daarin wordt gemeld wanneer de hulp kan beginnen en uw contactpersoon is en de afdeling waarmee u gaat samenwerken. Soms is een startdatum niet exact aan te geven. Dan wordt in ieder geval aangegeven wanneer de hulp ongeveer zal kunnen starten.

Stek streeft ernaar om zo snel mogelijk te starten met de hulpverlening. Soms is er een wachttijd, dan zoeken wij in overleg met u en de verwijzer naar alternatieven. Wellicht is in de tussentijd andere (vervangende) hulp mogelijk.
Stek maakt na de verwijzing een afspraak voor een kennismakingsgesprek met u en uw gezin. Daarna wordt het werkplan opgesteld. Het plan bestaat uit concrete doelen; bij elk doel is aangegeven wat er gedaan moet worden om het doel te bereiken. Er is beschreven wat van elke betrokkene (ouder, jongere, Stek hulpverleners) wordt gevraagd. Ook maken we duidelijke afspraken over praktische zaken, zoals dagindeling, vakanties en geld.

Heeft u vragen over begeleiding of wilt u belangrijke informatie kwijt over uw kind, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. Hij of zij is graag bereid om uw vragen te beantwoorden en actief met u mee te denken

Voor meer informatie verwijzen we u naar onderstaande informatie:

Rechten en plichten

Stek heeft de verantwoordelijkheid de hulpverlening zo goed mogelijk uit te voeren en moet voldoen aan eisen en regels die door de overheid zijn gesteld. De volgende regelingen kunnen voor u van belang zijn:

Naast bovenstaande regelingen zijn er afspraken en huisregels per afdeling van Stek. Bij de start van de hulpverlening ontvangt u informatie over de werkwijze en regels van de afdeling die de hulp aan u en uw kind uitvoert.

Voor algemene informatie over rechten en plichten in de jeugdzorg zie de website van Het Landelijk Clientenforum Jeugdzorg:

Financiën

De leeftijd van uw kind is mede bepalend voor de uitvoering van de verschillende regelingen.

De financiële situatie van jongeren tijdens hun verblijf bij Stek moet een goede voorbereiding op zelfstandigheid mogelijk maken en inkomsten vanuit de overheid moeten worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Binnen Stek zijn afspraken vastgelegd voor jongeren met een eigen inkomen.

Lees voor meer informatie: regeling voor jeugdigen met een eigen inkomen, klik hier (69,96 KB)

Voor de jeugdigen die in 24-uurszorg bij Stek verblijven en geen eigen inkomen hebben, zijn de volgende vergoedingen van toepassing:

Verzorgingskosten, zakgeld en kleedgeld
Jongeren die langer dan 1 maand bij Stek verblijven in een groep, gezinshuis of kamertrainingscentrum (behalve jongeren met eigen inkomen) ontvangen zakgeld.
Zij ontvangen ook kleedgeld en een bijdrage in de verzorgingskosten.
Met u en uw kind kunnen afspraken gemaakt worden over de aanschaf van kleding. Voor zakgeld is een bedrag per week vastgesteld afhankelijk van de leeftijd. Jaarlijks (in januari) worden de bedragen geïndexeerd.

Schoolkosten
De uitgaven voor schoolkosten zoals schoolgeld, lesgeld en schoolboeken zijn voor rekening van ouders. De rekening betreffende schoolkosten gaan rechtstreeks naar u.

Reiskosten
In overleg met u en uw kind worden afspraken gemaakt over de vergoeding van de reiskosten naar school en voor de reiskosten voor de weekendbezoeken. Stek draagt indien nodig bij aan de reiskosten voor het weekend.

Sportclub/vereniging
Uw kind kan lid worden/blijven van een sportclub of andere vereniging. De lidmaatschapskosten worden indien dat niet door u kan worden betaald (deels) door Stek vergoed (tot een bedrag van € 200,00 per jaar). Als uw kind in het kamertrainingscentrum woont, ontvang zij/hij maandelijks een bijdrage voor vrijetijdsbesteding, mits uw kind geen eigen inkomen heeft.

Verzekering
Alle jongeren tot 18 jaar zijn voor ziektekosten verzekerd in de basisverzekering.
De aanvullende verzekering wordt bepaald door de wijze waarop u zich als ouders verzekerd heeft. Het is belangrijk dat het polisnummer van de ziektekostenverzekering wordt door gegeven aan de groepsleiding.
Het kan wenselijk zijn dat wanneer uw kind bij Stek komt wonen er van huisarts gewisseld wordt. De groepsleiding kan er voor zorgdragen dat het eventuele medische dossier wordt overgedragen.
Vanwege de wettelijke aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen, is het belangrijk u te verzekeren (WA verzekering) voor eventuele schade t.g.v. ongevallen of ongelukken die uw kind(eren) veroorzaakt aan derden. Stek Jeugdhulp is niet wettelijk aansprakelijk voor schade die uw kind aan derden toebrengt.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer