Op weg naar Enver

10 april 2017Stek Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof bieden ieder al vele jaren jeugd- en opvoedhulp in vrijwel hetzelfde gebied. Gedreven vanuit onze gezamenlijke droom dat ieder kind kansrijk opgroeit en zich ontwikkelt tot een volwassene die meetelt en meedoet, zijn we nu samen ‘Op weg naar Enver’.lees verder


Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek De kleine Kapitein

28 maart 2017Bij de kleine Kapitein wordt ieder jaar door een extern bureau een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten.lees verder


Ook in hoger beroep uitspraak rechter ten gunste van jeugdzorgaanbieders

14 februari 2017Het gerechtshof heeft in hoger beroep bepaald dat de wijze van aanbesteden van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voor de inkoop van jeugdzorg niet is toegestaan.lees verder


Samen Beter

30 januari 2017Stek Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof willen de onderlinge samenwerking verstevigen door op 1 januari 2018 te fuseren en samen één organisatie te vormen.lees verder


» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer