Samen Beter

30 januari 2017Stek Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof willen de onderlinge samenwerking verstevigen door op 1 januari 2018 te fuseren en samen één organisatie te vormen.

Samen Beter

Stek Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof ondersteunen kinderen en gezinnen, zodat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en hun talenten ontwikkelen. Dat doen we nu afzonderlijk van elkaar, maar ook al samen. Door onze diverse deskundigheden, ondersteuningsvormen en innovatief vermogen te bundelen, investeren we samen in de kwaliteit van de jeugd- en opvoedondersteuning. Deze onderlinge samenwerking willen we verstevigen door op 1 januari 2018 te fuseren en samen één organisatie te vormen.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer