Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek De kleine Kapitein

28 maart 2017Bij de kleine Kapitein wordt ieder jaar door een extern bureau een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten.

Onder cliënten worden in dit geval verstaan, ouders van kinderen die gebruik maken van de zorg van Kleine Kapitein.

Doelstellingen

  • Inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid onder
    cliënten.
  • Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn.
  • Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn.
  • Aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Om de tevredenheid te onderzoeken, is gekozen voor een vragenlijst omdat dit het beste vergelijkingsmateriaal geeft tussen verschillende groepen en als
nulmeting kan gelden voor een vervolg.

Klik hier (2,98 MB) om de gehele rapportage te lezen.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer