Feestelijke opening de Groeiboom

14 mei 2013Observatie-diagnostiekgroep De Groeiboom wordt op dinsdag 14 mei 2013 om 08.15 uur feestelijk geopend op de locatie Dikkertje Dap van de Van Veldhuizen Stichting in Rotterdam-Crooswijk

In De Groeiboom worden kinderen van 0 tot 4 jaar, waarover vragen zijn over hun ontwikkeling, op twee ochtenden per week geobserveerd en onderzocht om hun ontwikkeling in kaart te brengen.lees verder


Persbericht: Viering 10-jarig jubileum Onderwijsopvangvoorzieningen Rotterdam

01 mei 2013Op donderdag 23 mei vieren de partners van gemeenten, onderwijs en jeugdzorg het 10-jarig jubileum van de Onderwijsopvangvoorzieningen voorgezet onderwijs Rotterdamlees verder


FACT Jeugdteam in regio Rijnmond en Drechtsteden is opgericht!

22 april 2013FACT biedt specialistische psychiatrische zorg aan jongeren die hun weg naar de reguliere hulpverlening niet weten te vinden of vast te houdenlees verder


» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer