Wegwijs in De kleine Plantage

De kleine Plantage biedt dagbehandeling aan kinderen in de leeftijd van 1,6 tot 7,6 jaar en ondersteuning aan de ouders. Het gaat hierbij om hulp die op de normale peuter- en kleuteropvang niet of onvoldoende kan worden gegeven.
Voor de behandeling en begeleiding van het kind en het gezin zijn verschillende verschillende medewerkers betrokken, waaronder een gedragswetenschapper, fysiotherapeut, logopedisten, ouderbegeleiders, kinderarts, praktisch pedagogisch gezinsbegeleiders, pedagogische medewerkers en leerkrachten.
De behandeling is opgebouwd uit drie onderdelen: groepsbehandeling van het kind, gezinsbegeleiding in de thuissituatie en trainingen voor ouders.

Lees hier de belangrijke data voor het schooljaar 2017/2018: klikhier (99,46 KB)

Voor de routebeschrijving van De kleine Plantage, klikhier (275,76 KB)

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer