Over Stek

Stek biedt jeugdzorg in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland. Door de kleinschalige opzet van onze locaties sluiten we goed aan op de leefsituatie van kind/jongere. Op elke locatie werken deskundige medewerkers in multidisciplinaire teams. Het centraal bureau van Stek is gevestigd in Rotterdam.


Stek Jeugdhulp is HKZ gecertificeerd

Organisatie

Stek biedt hulp die helpt en wil daarbij voldoen aan de verwachtingen van de cliënt en deze verwachting zelfs overtreffen. Bij Stek werken ongeveer 550 betrokken professionals aan hulp op maat.

Het werk in de jeugdzorg is stimulerend en uitdagend, maar ook complex. Stek zorgt voor begeleiding van haar medewerkers in het dagelijks werk en investeert in verbetering en vernieuwing van de werkprocessen. Dit om goed in te kunnen spelen op de vragen van kind/jongere en ouders.

Dat we daar ruim voldoende in slagen bewijst het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek. De cliënten van Stek waarderen ons werk met een cijfer 8,2. En dat is flink hoger dan voldoende.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer