Visie

Opgroeien en opvoeden gaan niet altijd vanzelf

Samen met kinderen, jongeren en ouders die het (tijdelijk) niet alleen redden, zoeken we naar oplossingen en creëren we nieuwe kansen. In het bijzonder voor kinderen en jongeren waarbij de ontwikkeling niet optimaal verloopt of waarbij de opvoeding thuis veel problemen geeft. Stek wordt ook ingezet bij onveilige opvoedsituaties.
Stek staat voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren en versterken van de eigen mogelijkheden van het kind/de jongere, het gezin en de familie.

Doelen van de hulp zijn:

 • Versterken van de zelfredzaamheid: beter opvoeden, beter omgaan met stoornissen en moeilijk gedrag;
 • Veiligheid en geborgenheid;
 • Perspectief in het eigen gezin of een vervangende gezinsomgeving;
 • Meedoen in kinderopvang, school, een diploma of een baan;
 • Volwaardige deelname aan de maatschappij.

In de visie van Stek moet hulp helpen.
Dat kan alleen als er sprake is van een actieve rol van de gezinnen gecombineerd met jeugdzorgwerkers die hun vak verstaan.

De 3 symbolen

De naam Stek staat voor het hebben van een eigen plaats, geborgenheid, groei en ontwikkeling. Het logo van Stek bestaat uit drie symbolen: de cirkel, het vierkant en de driehoek. Deze vormen zijn binnen de organisatie altijd met elkaar verbonden.

Het kind, de jongere en hun gezin staan centraal

Met eigen waarden met specifieke vragen en mogelijkheden:

 • bejegening met respect voor de persoon;
 • betrokken bij beslissingen;
 • bescherming, geborgenheid en verzorging;
 • ontwikkeling en groei;
 • draagkracht versterken, draaglast verminderen;
 • participatie; school, werk, club.

De organisatie

Organiseert, ondersteunt en verantwoordt:

 • respect voor cliënt en medewerkers;
 • voorwaardenscheppend;
 • effectieve communicatie;
 • betrouwbaar, gedegen;
 • geëngageerd en toekomstgericht;
 • stimulerend, gericht op mogelijkheden van medewerkers;
 • flexibel;
 • effectief en inzichtelijk;
 • samenwerking met derden.

De hulpverlening

Ondersteunt, begeleidt en behandelt:

 • doelmatig, deskundig, inzichtelijk en toetsbaar/hulp die helpt;
 • gericht op het sociaal/maatschappelijk systeem van de cliënt;
 • toekomst/ontwikkelingsgericht;
 • samen met cliënt, in dialoog;
 • individueel toekomstplan van de cliënt;
 • samenwerken met anderen, integraal.

De drie symbolen hebben een wisselende verhouding tot elkaar, een continu proces van verandering:

 • verantwoordelijkheid nemen en laten nemen;
 • afstand, nabijheid;
 • sturing, zelfsturing.

In de visie van Stek moet hulp helpen. Dat bereiken we door goed naar onze cliënten te luisteren, hen te informeren en actief met hen samen te werken.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer